8.4.13

இதற்குள்குரைத்துக்கொண்டே இருந்தானல்லவா
வீட்டை விட்டு
வெகு தூரம் உன்னை
கொண்டு விடும் வரையிலும்
அவன்தான் நாய்.

பசி உன்னை வதைக்குமே குட்டி
குளிர் உன்னை எரிக்குமே

கழிவிறக்கம் துரத்தும்
உலகின் வாசலை
இமை மூடித்தாளிட்டது
எப்போதெனத்தெரியவில்லை

ஹே குட்டி...
கண்கள் திறந்தாயிற்றா
இதற்குள்தான்
எத்தனை துறுதுறுவென்றாகிவிட்டாய்
மேலும்
ஆச்சர்யம்தான்
என் கனவுக்குள் நுழையும்
சுரங்கப்பாதையும்
உனக்கு தெரிந்திருக்கிறது.