22.10.12

இன்று
'கொஞ்சம் பென் கிடைக்குமா?'
என்று
முதல் சந்திப்பில்
நீ தயங்கி கேட்டு வைத்ததன்
நினைவுக்கு இட்டுச்சென்ற தூறல்
வலுத்து அடர்கிறது
இன்று
ஊடலுக்கு பின்னான
உன் மௌனமென.


No comments:

Post a Comment