16.5.13

பந்து பொறுக்குபவர்கள்1)
ஆட்டம் முடிந்து
திரும்புகிறார்கள்,
எவ்வித உணர்ச்சியுமில்லை
பந்து பொறுக்குபவர்களின்
முகங்களில்.


2)
தொடுவானில்
மணற்துகள் போல்
மங்கலாய்
ஒன்றிரண்டு நட்சத்திரம், 
ஓடியோடி
நிலாவைப் பொறுக்கும்.


1 comment:

  1. இரண்டும் அருமை...

    தொடர வாழ்த்துக்கள்...

    ReplyDelete