4.8.11

பட்டங்கள்
மிதக்கின்றன
அலைகின்றன
பறக்கின்றன ஆகாயத்தில்
தேகமே சிறகுமான
காகிதப்பறவைகள்

நாம் பார்க்கிறோம்,
கூடு திரும்பியவை போக
ஒன்றிரண்டு
மின்கம்பியில்
மரக்கிளையில்
நெடு நாட்களாய்
இளைப்பாறுவதையும்.

No comments:

Post a Comment