18.12.12

பறக்கும் முத்தம்


கை விரல்களோடு
இதழ்கள் ஒற்றி
ஈரத்தின் சிறகுகளோரம்
மெல்ல ஊதி
வழியனுப்பி வைக்கிறாய்
எனக்கான
பறக்கும் முத்ததை

பாதி வழியிலேயே
திசைமாறி விரைகிறது,
திடும்மென ஓர்
பட்டாம்பூச்சியாக
ரூபங்கொள்ளும் அது.

No comments:

Post a Comment