26.12.12இருள் தளும்பும் குளம்
பொலிவில்லை
பௌர்ணமி நிலவின் முகத்தில்.


நெய்யில் தோயும்
திரிப் புழு
நெளிகிறது சுடரில்.

1 comment: