28.3.13

ஜனு குட்டி


ஊரில் இருக்கிறாள் ஜனு குட்டி
என்பதை
உங்களுக்கு
எழுதியே தெரியப்படுத்துகிறேன்
 

சொல்வேனெனில்
அப்புறம்
கணந்தோறும்
குழைந்து ஒலிக்கும்
அவளின் மொழியில்
செவிசாய்க்கப் பழகிய
இந்த
கரடி பொம்மையைத்

தேற்றவும்
இப்போதே இங்கே
இருந்தாகவேண்டும் ஜனு குட்டி.
1 comment: