7.3.12

தொட்டி மீன்கள்வாயசைத்து வாயசைத்து
உள்ளே
என்ன வாயாடுகின்றனவோ -

எல்லையிலிருந்து
வம்பளத்தலின் பொருட்டிவனை
விளித்து வைக்கின்றனவோ

இவனின்
முன்னிலை தரும்
இறுக்கத்தின் ஒவ்வாமையில்
பித்தேறி ஏசுகின்றனவோ

இல்லாது செய்த பின்பே
அடுத்த அலைதலை சந்திப்பதென்று
இவனை
விழுங்கிட பரபரக்கின்றனவோ

கண்ணாடி சுவர் தாண்டி
நீரின் மட்டம் கடந்து
ஒலிப்பதில்லை குரல்கள்

உணவு தூவப்படுவதில்
கவனம்
திசைதிரும்ப
சலனமுறுகின்றன தொட்டி மீன்கள்.

No comments:

Post a Comment