30.3.12

உரிமம் என்றால் சுகம்


கட்டிட உரிமம் கோரும் விண்ணப்பப்படிவம்:
இருக்கிறது
கையெழுத்து உட்பட பூர்த்தி செய்யப்பட்டு

கிரையப்பத்திரம்:
இருக்கவேயிருக்கிறது
உங்கள் மேஜையில் என் பெயரில்

அங்கீகரிக்கப்பட்ட
மனைப்பிரிவு வரைபடம்:
உள்ளது இணைக்கப்பட்டே

விதிகளை கருத்தில் கொண்டு
வரையப்பட்ட கட்டிட வரைபடம்:
நூறு சதம் சாதகமானது என்பது தெரிந்தும்
உங்களின்
நெடுநாளைய ஆய்வில் இருப்பதில்லையா அது

கட்டிட அனுமதிக்கட்டணம்
கட்டிட இடிபாடுகள் அகற்றும் கட்டணம்
கட்டிட தொழிலாளர் நலநிதி
உள்ளூர் திட்டக்குழும அபிவிருத்திக்கட்டணம்
பாதாள சாக்கடை வைப்புத்தொகை:
செலுத்திய சீட்டும் உண்டென்வசம்

கணக்கு எண்ணே காணாததையும்
சேர்த்திட
கவனமாய்த்தான் எடுத்தேன்

இங்கே வைத்து வேண்டாமென்று
கேட்டுக்கொண்ட போது
உங்களின்
முகத்தில் தெரிந்த பதற்றம்
போலீஸ்காரன் கண்காணிப்பிலிருக்கிற
விபச்சாரியினுடையது போலவே இருந்தது
உயர்திரு
நகரமைப்பு அதிகாரி அவர்களே.

No comments:

Post a Comment